SI EN DE ES IT
Transport in logistika

Transport in logistika

Cestni prevozi blaga

Varnost, kakovost in zanesljivost so naša temeljna vodila pri zagotavljanju storitev cestnih prevozov blaga v domačem in mednarodnem prometu.

Z vozili lastnega voznega parka, ta obsega 60 tovornih vozil, opremljenih z napravami za sledenje, usmerjanje in komuniciranje, izvajamo klasične prevoze pod ponjavo, prevoze razsutega tovora in razvoze blaga do končnih uporabnikov. V sodelovanju z razvejano mrežo podizvajalcev organiziramo in izvajamo tudi vse vrste drugih in specifičnih oblik kopenskega prometa.

Celovite logistične rešitve

Celovite logistične rešitve

Tradicionalne dejavnosti družbe, s katerimi si je Goja v dveh desetletjih delovanja že utrdila vodilno mesto v regiji, v zadnjem času uspešno nadgrajujemo s prepletom storitev cestnega, železniškega, pomorskega in zračnega prometa.

Strankam nudimo celovit sklop logističnih rešitev po meri, ki obsega vse vrste in oblike prevzemov blaga, posredovanja, zastopanja in zavarovanja, mejne odprave, skladiščenja s spremljajočimi dejavnostmi, odpremljanja in dostave do organizacije kompleksnih multimodalnih logističnih projektov.

Skladiščenje

Skladiščenje

V lastnih skladiščnih prostorih na sedežu družbe na Ptuju Špedicija Goja izvaja vse operacije klasičnega, pretočnega in carinskega skladiščenja.

Skladiščne zmogljivosti, namembnost ter naravo in obseg storitve lahko hitro in učinkovito prilagajamo specifičnim potrebam kupcev.

Geografska lega podjetja z neposredno bližino treh sosednih držav, prednostnih panevropskih koridorjev in slovenskega avtocestnega križa, z odličnimi povezavami do vodilnih pristanišč severnega Jadrana in lastnimi poslovalnicami na mejnih prehodih ob glavnih prometnicah proti osrčju Balkana in Bližnjemu Vzhodu nudi učinkovite možnosti optimiranja skladiščenja z dobavnimi, odpremnimi in dostavnimi časi.

Skladiščenje

Sebastijan Kopše
+386 2 749 38 35
sebastijan.kopse@spedicija-goja.si

Transport in logistika

Sebastijan Kopše, vodja transporta
+386 2 749 38 35
sebastijan.kopse@spedicija-goja.si

Robert Krajnc, vodja izvoznega transporta
+386 2 749 38 04
robert.krajnc@spedicija-goja.si

Boris Gobec, vodja uvoznega transporta
+386 2 749 38 21
boris.gobec@spedicija-goja.si

Imate vprašanje za nas? Pokličite nas, ali pa nam pišite:
+386 2 749 38 00 | info@spedicija-goja.si kontakt