SI EN DE ES IT

Podjetje

Kratka predstavitev

Špedicija GOJA d.o.o., logistično podjetje s sedežem na Ptuju, Rajšpova ulica 22, Slovenija je bilo ustanovljeno leta 1991. Od tedaj se je razvilo v priznanega izvajalca storitev cestnih prevozov blaga in carinskega posredovanja, svoji osnovni dejavnosti v zadnjih letih uspešno nadgrajuje s skladiščno-logističnimi storitvami.

Podjetje upravlja z lastnim voznim parkom več kot 60 tovornih vozil, s katerimi zagotavljamo klasične cestne prevoze blaga na vse trge EU ter ostale Evropske države. V poslovalnicah v Kopru ter na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje družba zagotavlja vse storitve carinskega posredovanja in zastopanja v carinskih postopkih, v lastnih skladiščih na Ptuju pa storitve pretočnega skladiščenja, pretovarjanja, komisioniranja in dostave končnim kupcem.

Ob vozilih lastnega parka upravljamo tudi razvejano mrežo domačih in tujih pogodbenih podizvajalcev.

Špedicija GOJA je od leta 2012 del poslovne skupine Finakos Group.

Vizija

Špedicija Goja želi postati uspešno in prepoznavno logistično in transportno podjetje na evropskem trgu, ter eden izmed vodilnih ponudnikov špedicijskih in cestnih transportnih storitev v Sloveniji.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je učinkovito opravljanje celovitih logističnih storitev na področju transporta, carinjenja in skladiščenja ter biti moderno, dinamično in hitro prilagodljivo podjetje, ki je sposobno zaznati in zadovoljiti potrebe trgov in odjemalcev ter biti partner okolju v katerem deluje.

Politika podjetja

Špedicija Goja želi postati uspešno, učinkovito in prepoznavno logistično in transportno podjetje na evropskem trgu, ter eden izmed vodilnih ponudnikov špedicijskih in cestnih transportnih storitev v Sloveniji. To želimo doseči z dvigom nivoja kakovosti naših storitev in sistemom vodenja kakovosti, z zagotavljanjem zahtev kupcev in zakonskih zahtev, razvojem in učinkovitim upravljanjem lastnega voznega parka in povečanjem prihodkov in dobička naših logističnih storitev.

Najvišje vodstvo se zavzema za izpolnjevanje strateških ciljev, ki jih prenaša na vse ravni podjetja z vzpostavljenim sistemom kakovosti, kjer se vsak zaposleni zaveda odgovornosti in svoje vloge v podjetju.

Politika podjetja temelji na kakovosti opravljenih storitev in ravnanja z okoljem ter vključuje delovanje v skladu s sistemom vodenja kakovosti in standardom ISO 9001:2015. Zavzemamo se, da naš sistem vodenja kakovosti nenehno izboljšujemo.

Zavedamo se, da bomo ambiciozne, a hkrati realno, zastavljene cilje dosegli le, če bomo gojili svoje poslanstvo biti učinkovito, moderno, dinamično in hitro prilagodljivo logistično podjetje, ki je sposobno zaznati in zadovoljiti potrebe trgov in odjemalcev ter biti partner okolju v katerem deluje.

Imate vprašanje za nas? Pokličite nas, ali pa nam pišite:
+386 2 749 38 00 | info@spedicija-goja.si kontakt

Osebna izkaznica

Špedicija Goja d.o.o.
Rajšpova ulica 22
SI-2250 Ptuj

Matična številka: 5496098
Davčna številka: 58237771

Direktor družbe: Sebastjan Kolednik

Vodstvo

Sebastjan Kolednik, direktor družbe
+386 2 741 75 14
sebastjan@spedicija-goja.si

Sebastjan Kopše, vodja transporta
+386 2 749 38 35
sebastjan.kopse@spedicija-goja.si

Miro Janžekovič, vodja dejavnosti špedicije
+386 2 749 38 15
miro.janzekovic@spedicija-goja.si

Mojca Gašperič, vodja področja računovodstva
+386 2 749 38 16
mojca.gasperic@spedicija-goja.si